Suomen koulutusjärjestelmää pidetään yhtenä maailman parhaista. Suomalaiset ovat myös hyvin koulutettu kansa, sillä toisen asteen tutkinto löytyy useimmalta suomalaiselta. Myös korkeakoulun käyneitä löytyy yhä enemmän ja ylimmän asteen, tohtorin tutkinnon suorittaneita, on enemmän kuin koskaan. Näiltä sivuilta löytyy artikkeleita suomalaisesta koulujärjestelmästä, toisen asteen oppilaitoksista eli ammattioppilaitoksista ja lukioista ja mahdollisista jatko-opinnoista ammattikorkeakouluissa ja yliopisto-opistoissa. Lisäksi käsitellään aikuisoppilaitoksia, kansanopistoja ja työväenopistoja ja koulutusta Suomessa yleisellä tasolla.

Koulutuksellinen tasa-arvo

Oppilaitoksia on ympäri Suomen. Aluepolitiikka on vuosikymmenien ajan Suomessa tukenut tasa-arvoista koulutusjärjestelmää, jossa opiskelija voi omalla kotiseudullaan saada vähintään peruskoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen. Lisäksi sivistystyöhön liittyviä työväenopistoja on perustettu esimerkiksi kirjastojen yhteyteen. Perusopetus, lukiot ja taiteen perusopetus ovat yleissivistävää koulutusta, jolla lain mukaan kuuluu taata yleissivistystä ja kykyä toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Opetuksen kuuluu olla maksutonta kaikille ja se kuuluu kaikille, riippumatta oppilaan taustasta, sukupuolesta, varallisuudesta tai kielellisestä tai uskonnollisesta ryhmästä.

Eri aikakausina koulutuksella on ollut erilaisia tehtäviä. Tärkeintä on ollut taata kaikille suomalaisilla tasavertaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin. Suomen koulujärjestelmää, jossa lapsi tulee esikouluun kuusivuotiaana ja jatkaa peruskoulua 16-vuotiaaksi asti, on arvostettu ulkomaisissa Pisa-tutkimuksissa. Lukutaito on Suomessa lähes 100 prosenttista ja monipuoliset kouluaineet, jotka kuuluvat yhtäläisesti kaikille oppilaille, takaavat lapselle mahdollisuuden alkaa kehittää juuri omia taitojaan itselle parhaiten sopivissa aineissa.

Koulutus on maksutonta

Maksuton koulu jatkuu aina täysi-ikäiseksi asti ja periaatteessa opetus on maksutonta yliopistossakin, joskin ylioppilaskuntien maksut ovat olleet 2010-luvulla nousussa ja maksavat pahimmillaan muutaman satasen vuodessa. Samoin lukion maksuttomuutta voidaan kyseenalaistaa, sillä lukion kirjat ovat omakustanteiset. Suomessa tuetaan opiskelua myös opintotukea antamalla. Tuen määrä vaihtelee tilanteen mukaan, mutta sitä on mahdollista saada jo lukiolaisena. Tukikuukausia tosin ei riitä tuhlattavaksi, sillä moni haluaa käyttää opintotuen ja mahdollisuuden opintolainaan vasta korkeakouluvaiheessa.