Lukiot erikoistuvat: esittelyssä muutama erityislukio

Lukion oppimäärä on vähintään 75 kurssia. Sen opiskeluun menee yleisimmin kolme vuotta, mutta lyhempi tai pitempi opiskeluaika on mahdollinen. RS36AMKbryan1_00993Opiskelu päättyy päättötodistuksen saamiseen ja sisältää ylioppilaskirjoitukset, jotka läpäisemällä on suorittanut ylioppilastutkinnon. Yleislukioiden lisäksi Suomessa on paljon erityistehtäviä saaneita lukioita. Näitä kutsutaan erikoislukioksi. Kun lukio on erikoislukio, sen on mahdollista poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. Erityistehtävän saaneet lukiot ovat keskittyneet esimerkiksi urheiluun, taiteisiin, kieliin tai luonnontieteisiin. Erikoislukioissa opiskelijan on opiskeltava vähintään 12 kurssia erityistehtäväaineiden kursseja.

Yksityiskoulujen lukiot

Osa erikoislukioista on yksityiskouluilla, joiden perusopetuksestakin huolehtii yksityinen taho. Tällainen on esimerkiksi Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun eli SYK:n lukio. SYK:ssa opiskellaan yleensä 10 vuotta. Oppilaat valitaan 3. luokalle. Tässä oppilaalle maksuttomassa koulussa opiskellaan koulun omien pedagogisten tavoitteiden mukaisesti mutta noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita. Oppilaille on tarjolla kaupungin kouluihin verrattuna enemmän mahdollisuuksia asiantuntijaluentoihin, retkiin ja monipuoliseen opiskeluvälineistön käyttöön. Koulun oppilaat jatkavat usein automaattisesti lukiossa, mutta myös uusilla opiskelijoilla on mahdollista hakea koulun kieleen painottuville opintolinjoille. SYK:n ideologia on historiallisesti perustajansa Lucina Hagmanin tyyliin uudistusmielisiin ja humanistisiin arvoihin perustuva. Korkeatasoisuuteen pyrkiminen näkyy kaikessa opiskelijoiden kanssa tehdyssä työssä.

Taidelukiot

Suomessa on useita eri taidelukioita, jotka keskittyvät esimerkiksi musiikkiin, tanssiin, kuvataiteisiin tai ilmaisutaitoon. Erityislukioita löytyy ympäri Suomen. Helsinkiläisistä erityislukioista tunnetuimpia ovat Kallion ilmaisutaidon lukio, Torkkelin taidelukio ja musiikkiin keskittyvä Sibelius-lukio. Taidelukioihin vaaditaan usein keskiarvon lisäksi joko suosituksia tai muita meriittejä erityisalan piiristä esim. harrastustoiminnan kautta saavutettuna. Joskus niihin on myös pääsykoe. Oppilailta vaaditaan tavallista enemmän motivaatiota niin lukio-opintoihin kuin taiteen harjoittamiseen lukio-opintojen lisäksi. Taideharrastusta tuetaan alaan erikoistuneiden opettajien toimesta ja tarjoamalla mahdollisuudet koulun tiloissa harrastaa taidetta. Taidelukiossa oppilas pääsee kosketuksiin myös muiden samaa alaa harrastavien kanssa ja voi luoda tärkeitä kontakteja jatkoelämää varten.

Urheilulukiot

Suomessa on yhteensä 12 urheilulukioita, jotka keskittyvät moniin eri lajeihin. Urheilulajeja ovat esim. yleisurheilu, hiihto, uinti ja koripallo, mutta melkein minkä tahansa ison urheilulajin harrastajalle löytyy lukio, missä tavallisten lukio-opintojen lisäksi voi keskittyä omassa lajissa kehittymiseen. Opintosuunnitelman ollessa urheilulukiossa tavallista väljempi, treenaamiselle jää aikaa ja nuoren urheilijan kehitys ei hidastu lukio-opintojen vuoksi. Urheilulukioita löytyy mm. Helsingistä, Salpausselältä, Sotkamosta ja Kuortaneelta.