Esimerkki eräästä ammattikoulusta: Lapin ammattiopisto

Ammattiopistojen hyvänä puolena voi pitää niiden oppialojen suurta laajuutta. Viime vuosina monet ammattikoulutuslaitoksista ovat yhdistyneet toisten ammattiopistojen kanssa, jonka seurauksena opiskelijalle on laajat valikoimat tarjolla erilaisia opintovaihtoehtoja. Lapin ammattiopistossa on tarjolla iso kirjo erilaisia opintolinjoja. iSieltä löytyy humanistista ja kasvatusalaa nuoriso-ohjaajan tutkintoineen, liiketalouden ja hallinnon alalta merkonomi-opintoja, luonnontieteiden alalta datanomiopintoja, tekniikan ja liikenteen alalta kaikkea kaivosmiesopinnoista vaatetusalaan, ja sosiaali- ja terveysalalta monia eri linjoja puhumattakaan matkailu- ja ravintola-alasta. Lapin ammattiopisto yhdistyikin 2000-luvun alussa Lapin matkailuopiston kanssa, joten matkailualan opintoja on nyt entistä helpompi suorittaa.

Erilaisia tapoja suorittaa perustutkinto

Ammatillisen tutkinnon voi suorittaa eri tavoin. Tavallisin tapa on tehdä se ammatillisena peruskoulutuksena, jolloin opiskelija osallistuu peruskoulutukseen tavallisen opiskelijan tapaan. Aikuisten näyttötutkinto ja oppisopimuskoulutus sopivat esimerkiksi sellaisille opiskelijoille, joilla on jo työpaikka ja ehkä tarvittavat taidotkin alalta, mutta varsinainen tutkinto puuttuu (näyttötutkinto) tai joilla on tiedossa paikka, johon oltaisiin valmiita ottamaan oppisopimuskoulutettava.

Ammattilukio yhdistää ylioppilastutkinnon ja ammattikoulutuksen

Yleissivistävät opinnot on mahdollista toteuttaa myös ammattiin opiskellessa. Tällöin ammattitutkinnon ohessa luetaan tavallisia lukioaineita kuten pitkää matematiikkaa ja kolmen, neljän vuoden opintojen jälkeen osallistutaan tavalliseen tapaan ylioppilaskirjoituksiin. Lukio-opintoja voi opiskella joko laajemmalla tai suppeammalla kaavalla. Vain pidemmässä mallissa saa lukion päättötodistuksen. Melkein jokaiseen ammattitutkintoon voi yhdistää lukio-opinnot ja moni onkin pitänyt niitä hyvänä keinona saada kaksi eri tutkintoa. Toki opiskelijalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja motivoituneisuutta opiskella samanaikaisesti sekä lukio-opintoja että oman ammattialan tutkintoa.

Näyttötutkinnot ja aikuiskoulutus

Näyttötutkinnoissa aikuisen ammattitaito osoitetaan työelämässä. Sillä, missä ammattikokemus on saatu, oli se sitten koulutuksessa tai käytännön työssä, ei ole merkitystä. Lapin ammattiopisto järjestää näyttötutkintoihin valmentavaa koulutusta. Näyttötutkinnossa ammattitaito arvioidaan tutkintotilaisuudessa omalla työpaikalla. Arvioijina on sekä työpaikan että koulutuslaitoksen edustajat. Jos osaaminen on riittävää, näyttötutkinnon voi suorittaa ilman alustavaa näyttötutkintoihin valmentavaa koulutusta.

Ammatillinen täydennyskoulutus on tarpeen monelle ammattilaiselle. Nykyaikainen työelämä muuttuu nopeasti ja työntekijän on oltava valmis lisäämään osaamistaan niilläkin osa-alueilla, jotka vanhalla taustalla eivät ole riittävät. Lapin ammattiopisto tarjoaa erilaisia täydennyskoulutuskursseja jatkuvasti. Täydennyskoulutukseen on mahdollista saada yhteiskunnalta tukea esim. aikuisopintorahan muodossa.